top of page

กิจกรรมภายในวัด

พิธีแสดงมุฑิตาจิตและอ่านตราตั้งพระอุปัชฌาย์ โดยสมัชชามหาคณิสสร แด่พระครูวิสิฐกิจจารักษ์ (กฤษฎา รตนโชโต) นธ.เอก., ประโยค ๑-๒ ป.บส., พธ.ม.,

เจ้าคณะแขวงสวนหลวง รองเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์ (แม่นาค พระโขนง) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ อุโบสถ วัดมหาบุศย์ (แม่นาค พระโขนง)

bottom of page