top of page

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 83 ปี พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ กิตฺติสาโร)

พิธีมอบทุนการศึกษา-ทุนอุปถัมภ์

ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล "บูรณะศาลาการเปรียญ"

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ หินแกรนิต ปูพื้นศาลาเอนกประสงค์

13-15 เมษายน 2567 ขอเชิญมาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดมหาบุศย์ และไหว้ขอพรย่านาค พระโขนง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน

bottom of page